નિવેદન / કૃષિ કાયદા પર ખેડૂત નેતાનો દાવો : સરકારે કહ્યું કે કંઈક એવું કરો કે બન્નેની ઈજ્જત રહી જાય

farmer leader balwir singh rajewal said once government has told me to create mid way to end protest

ખેડૂત નેતા બલવીર સિંહ રાજેવાલે દાવો કર્યો છે કે મીટિંગમાં સરકારે કહ્યું હતુ કે કંઈક એવું કરો કે બન્નેની ઈચ્છત બચી જાય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ