ધરતીપુત્રને સલામ / 400 રૂપિયાનું કામ માત્ર 30 રૂપિયામાં, મોંઘવારીને ડામવા ગુજરાતના ખેડૂતે બનાવ્યું હાઈટૅક મશીન

farmer built a new machine to reduce the cost of farming

ખર્ચાળ માહોલમાં મોડાસાના એક ખેડૂતો એવું મશિન તૈયાર કર્યું છે, જે માત્ર 30 રૂપિયાના નજીવા ખર્ચે 1 વીઘા જમીનમાં ખેડ કરી શકે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ