દિલ્હી / સંસદનું શિયાળું સત્રઃ લોકસભામાં પસાર થયા બાદ આજે જ રાજ્યસભામાં પહોંચી શકે છે કૃષિ કાયદા પરત લેવાનું બિલ

farm laws repeal lok sabha rajya sabha monday

ત્રણેય કૃષિ કાયદાઓની વાપસી માટે બિલના લોકસભાથી પસાર થયા બાદ આજે જ રાજ્યસભામાં પણ લાવવામાં આવી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ