હૈયા વરાળ / ટિકૈતનો ટોણો: પહેલાના PM તો વાત કરતા હતા, અત્યારના પ્રધાનમંત્રીઓને બાળકો રમાડવાથી જ નવરાશ નથી

farm laws earlier pms used to talk but now bjp nda prime minister narendra modi have no time for farmers alleges bku rakesh...

ટિકૈતે કહ્યું, પહેલાના પ્રધાનમંત્રી ખેડૂતો સાથે વાત કરતા હતા પણ અત્યારના પ્રધાનમંત્રીઓ પાસે બાળકો રમાડવાથી નવરાશ નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ