સેફટી ટિપ્સ / દીવાલથી આટલું દૂર હોવું જોઈએ ફ્રિજ: વર્ષોથી ઘરમાં છે પણ મોટા ભાગના લોકો કરે છે ભૂલ

far the fridge should be from the wall most people make the mistake

શું તમને ખબર છે કે, ફ્રિજ મુકવાની એક યોગ્ય રીત હોય છે. મોટાભાગે જોવા મળે છે કે, દીવાલને અડાડીને ફ્રિજ મુકવામાં આવે છે. જેનાથી ફ્રિજને અંદરથી ઠંડુ રાખવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ