કોરોના / માસ્કમાં જ થઈ જશે કોરોના ટેસ્ટ, 90 મિનિટમાં આવી જશે રિપોર્ટ, જાણો કઈ રીતે

face mask can do covid 19 test for you

રિસર્ચ કનાર વૈજ્ઞાનિકનો દાવો છે કે આ માસ્કથી કરવામાં આવેલા ટેસ્ટના રિઝલ્ટને એક બટનથી એક્ટિવ કરી શકાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ