હેલ્થ / સાવધાન, હાઇબીપીના દર્દીઓને પણ થઇ શકે છે બીમારી, લાપરવાહી પડી શકે છે ભારે

Eye problems can occur in patients with high blood pressure

હાઇબ્લડ પ્રેશરને કારણે દર્દીઓએ હાર્ટ અને કિડનીને લગતી સમસ્યાઓ થઇ શકે છે પરંતુ વધુ એક મહત્વનું અંગ છે જેની પર હાઇબીપીની આડ અસર થઇ શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ