કરૂણ દ્રશ્યો / સાડા પાંચ લાખ થી વધુ લોકો પર સંકટનું પૂર, આસામમાં ભારે તબાહી, મૃતકોની સંખ્યા 30 થઈ

Extreme levels of flood danger were announced in at least five and a half districts of Assam, with at least 30 people killed

આસામમાં પૂરના કારણે સ્થિતિ ભયાનક બની રહી છે. આસામમાં અત્યા સુધી  5.61 લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ