ન્યાયની જીત / સરકારી કર્મચારીને ભૂલ આપી દીધું ઈંક્રીમેંટ, સરકારે પાછુ માગ્યું તો સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો આ જવાબ

extra payment made to employees cannot force staffer to refund supreme court

શું કોઈ કર્મચારીને આપવામા આવેલા ઈંક્રીમેંટ તેના રિટાયરમેંટ બાદ તે પૈસાની વસૂલીના એ આધાર પર કરી શકાય છે કે, તેને ભૂલથી આપવામાં આવ્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ