નિવેદન / ડો. એન્થની ફૌસીએ કહ્યું, રસીના 2 ડોઝની વચ્ચે ગેપ વધારવાથી વધી શકે કે સંક્રમણનો ખતરો

extending vaccine gaps may leave people vulnerable to covid specially delta variant says dr anthony fauci

ડો. એન્થની ફૌસીએ કહ્યું કે, રસીના બે ડોઝની વચ્ચે ગેપ વધવાથી લોકોમાં કોરોનાનું સંકટ વધી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ