નિવેદન / હાર્ટના એક્સપર્ટ ડૉ.તેજસ પટેલનો ખુલાસો: હાર્ટઍટેક માટે સ્ટ્રેસ અને ખોરાકનો ખરાબ પેટર્ન જવાબદાર, 70 ટકા કેસમાં પહેલેથી જ આવી જાય છે ખ્યાલ

Explanation of heart expert Dr. Tejas Patel regarding heart attack

ડૉ.તેજસ પટેલે જણાવ્યું કે, હાર્ટઅટેકના કેસમાં કોરોના આવ્યા પહેલાથી વધારો નોંધાયેલો છે તેમજ કોરોના બાદ હાર્ટઅટેકના કેસમાં લોકોનું ધ્યાન વધુ ખેંચાયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ