મહામારી / લોકો ભૂલ્યા કોરોનાને તો વૈજ્ઞાનિકોએ આપવી પડી મોટી ચેતવણી, મહામારીને લઈને કર્યો ચોંકાવનારો દાવો

experts not anticipating a new big wave of covid

લોકો કોરોનાને ભૂલી જતા નિષ્ણાંતોએ એક મોટી ચેતવણી આપતા જણાવ્યું કે ઓછા કેસોનો અર્થ એવો નથી કે મહામારી હવે સ્થાનિક મહામારી બની છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ