બિઝનેસ / આગામી 5 વર્ષમાં જંગી રોકાણ કરવાની ટાટા પાવરની યોજના, 2.5 ગણું વધી જશે વીજ ઉત્પાદન

experts bullish on stocks tata power will invest heavily in renewable energy

ટાટા પાવર આગામી 5 વર્ષમાં જંગી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ રોકાણના આધારે ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીનું વીજ ઉત્પાદન લગભગ 2.5 ગણું વધી વધશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ