સર્વે / ઝટકો : દુનિયામાં રહેવાલાયક દેશોમાં ભારત નીચલા સ્તર પર, જાણો કયા દેશ સૌથી બેસ્ટ છે

expat insider 2021 survey taiwan is first choice for expats india features in bottom

કામ કરવા અને વસવાટ કરવા લાયક દેશોની વૈશ્વિક યાદીમાં ભારતને નીચલા સ્તર પર આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ