સોખડા / EXCLUSIVE : રાજકોટના એક જ પરિવારના 50 સભ્યો બસ ભરીને હરિપ્રસાદ સ્વામીના અંતિમ દર્શને સોખડા જશે

EXCLUSIVE: 50 members of the same family from Rajkot will fill the bus and go to Sokhada to pay their last respects to...

સોખડાના આત્મીય ગુરૂ હરીપ્રસાદ સ્વામી અક્ષરનિવાસી થતાં લાખો અનુયાયીઓમાં શોક છવાયો છે વડીલો યુવાનો અને મહિલા વર્ગ સહીત ગમગીન છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ