જળ સ્ત્રોત / ગુજરાતમાં ખૂણે ખૂણે પાણીનાં પોકાર, જ્યારે અહીં 800 મીટરે પણ છલોછલ

Excellent facility of water in Songadh Fort

આજે જયારે દેશભરમાં પાણીની વિકટ સમસ્યાએ સરકારી વિભાગને દોડતું કરી દીધું છે અને કેટલાંક વિસ્તારોમાં તો લોકોને પીવાનું પણ પાણી નસીબ નથી થતું ત્યારે, ગાયકવાડી રાજાઓ પાણી વિષે પહેલેથી જ ચિંતિત હતાં. જેને પગલે તેમનાં સમયકાળ દરમ્યાન જ પાણી મેળવવાનાં સ્ત્રોતો તેમની આસપાસનાં વિસ્તારોમાં બનાવીને સરળતાથી પાણી મેળવતા હતાં. આવો જ એક પાણીનો ઉત્તમ સ્ત્રોત ગુજરાતમાં અકબંધ છે. ત્યારે આખરે ક્યાં છે આવી જળવ્યવસ્થા તે જોઈએ આ અહેવાલમાં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ