શિક્ષણની જાહેરાત / ગુજરાતમાં ધોરણ-10 અને 12 બોર્ડના રિપીટર વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ કરાયું જાહેર

Exam timetable of repeater students of Std-10 and 12 boards

ધોરણ 10 અને 12ના રિપીટર વિદ્યાર્થીઓનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરી દેવાયું, પરીક્ષા બોર્ડની વેબસાઈટ પર ટાઈમ ટેબલ મુકવામાં આવ્યું છે

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ