આંદોલનનો અંત / પ્રશ્નોના નિરાકરણની બાંહેધરી મળતા માજી સૈનિકોનું આંદોલન સમેટાયું, જાણો શું કરવામાં આવી હતી માંગ

ex servicemens movement completed in gandhinagar

ગાંધીનગરમાં 18 નહીં પણ 17 આંદોલનો હાલમાં શરૂ છે. રાજ્ય સરકારે પાંચ અધિકારીઓની કમિટીની રચતા માજી સૈનિકોનું આંદોલન આજે પૂર્ણ થઇ ગયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ