અફઘાનિસ્તાન / કાબુલથી ગુજરાત પહોંચેલા ભારતીય રાજદૂતનું મોટું નિવેદન, આટલું થઈ જાય પછી દરેકને પાછા લઈ આવીશું

Every Indian trapped in Afghanistan will be brought back

કાબુલથી પરત ફરેલા ભારતીય રાજદૂતે માહિતી આપી છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં ફસાયેલા દરેક ભારતીય નાગરીકને કાબુલ એરપોર્ટ ખુલતાજ એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટોમાં પરત લાવવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ