સંપત્તિ / PM મોદીની સંપત્તિમાં થયો આટલો વધારો પણ કૅશ માત્ર 36 હજાર, જાણો ક્યાં કરે છે રોકાણ 

Even with such an increase in PM Modi's wealth, the cash is only 36 thousand, find out where he invests

ઘણા મંત્રીઓની જેમ PM મોદી શેરબજારમાં રોકાણ કરતા નથી. તેઓ બેન્કો અને અન્ય ઘણા સલામત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. જેના કારણે ખરાબ અર્થતંત્ર હોવા છતાં તેમની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ