ન્યાયિક / જરા સરખું પેનિટ્રેશન પણ રેપ ગણાય, ભલે યોની બહાર હોય- HCનો મોટો ચુકાદો

Even If Penetration Was Very Slight The Act Would Constitute Rape: Allahabad High Court

અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે એક મહત્વનો ચુકાદો આપતા જણાવ્યું છે કે જરા સરખું પેનિટ્રેશન પણ રેપ ગણાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ