પ્રતિક્રિયા / EU સંસદમાં CAA રજૂ કરાયેલા પ્રસ્તાવ સામે ભારતે લાલ આંખ કરતા કહ્યું ...

european union members intend to move draft resolution on citizenship amendment act india

નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (CAA)ની વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ લાવવાના રિપોર્ટને લઈને ભારતે મોટી પ્રતિક્રિયા આપી છે. ભારતનું કહેવું છે કે આ અમારો આંતરિક મુદ્દો છે. ભારતમાં નાગરિક્તા કાયદાની વિરુદ્ધ થઈ રહ્યાં છે પ્રદર્શનો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ