બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

12:00 વાગ્યા સુધીમાં

24 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન | બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 24% મતદાન, સૌથી વધુ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં 28% મતદાન નોંધાયું, સૌથી ઓછુ મહિસાગર જિલ્લામાં 22% મતદાન નોંધાયું

તમારા કામનું / EPFOમાં E-nomination નથી કરાવ્યું તો થઈ શકે છે નુકસાન! ઓનલાઈન ફટાફટ આ રીતે કરો અપડેટ

epfo social security epfo e nomination process step by step updation

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન તરફથી કર્મચારીઓને ઘણો લાભ મળે છે. ત્યાં જ EPFO ​​કહે છે કે ઈ-નોમિનેશન કરીને કોઈપણ નુકસાનને ટાળી શકાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ