જલ્દી કરો / EPFOએ કર્યો નિયમમાં ફેરફાર, આ કામ નહી કરો તો અટકી જશે તમારા પૈસા 

EPFO made this rule mandatory, update the account immediately or else the money will stop

6 કરોડ નોકરીયાત લોકો માટે જરૂરી સમાચાર EPFO તરફથી આવ્યા છે. જે સીધા તમારા PFને અસર કરશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ