કાયદો-કાનૂન / અમદાવાદમાં અચાનક ઊંઘમાંથી જાગ્યું AMC, 7 ઝોનમાં 130 પ્લોટ પર દબાણ હટાવવા કરી કામગીરી

encroachment relief operation by Ahmedabad Corporation

અમદાવાદમાં 7 ઝોનમાં 130 પ્લોટ પર અસામાજિક તત્વોનું દબાણ હોવાની વાતને લઈ કોર્પોરેશનને યાદ આવ્યું છે, જે બાદ દબાણ હટાવવાની કરાઈ કામગીરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ