નવુ સંકટ / બાળકોમાં ઈન્સેફેલઈટિસની સાથે વાયરલ ફીવર અને નિમોનિયાએ કરી એન્ટ્રી, હવે ડોક્ટરો આપી રહ્યા છે આ સલાહ

encephalitis accompanied by viral fever and pneumonia

ગોરખપુર જિલ્લામાં ઈન્સેફેલઈટિસની સાથે વાયરલ ફીવર અને નિમોનિયાએ દેખા દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ