તમારા કામનું / કોઈ તમારા આધાર કાર્ડનો મિસયુઝ તો નથી કરી રહ્યું ને? આ રીતે લિંક કરી દો ઈ-મેલ આઈડી, તરત મળી જશે અપડેટ

email id aadhar update services link your updated

આધાર કાર્ડમાં તમારું ઈ-મેલ આઈડી અપડેટ અને લિંક કરવા માટે તમારે નજીકના આધાર કેન્દ્ર પર જવું પડશે. આજકાલ લગભગ દરેક શહેરમાં આધાર કેન્દ્રો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ