ગજબ કહેવાય / પેસિફિક મહાસાગરમાંથી મળી આવ્યો અનોખો ટ્રાન્સપરન્ટ ઓક્ટોપસ, શરીર પર દેખાય છે માત્ર આંખો

Elusive glass octopus spotted in the remote Pacific Ocean

મહાસાગરમાંથી અલગ અલગ જીવોની શોધ થતી રહે છે. એવામાં પેસિફિક મહાસાગરમાંથી અનોખો ઓક્ટોપસ જોવા મળ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ