બીઝનેસ / એલન મસ્કના બે ટ્વીન્સ બાળકોનો થયો ખુલાસો, કંપનીની કર્મચારીએ જ આપ્યો હતો જન્મ, કુલ સંખ્યા 9 પહોંચી

Elon Musk's big revelation about twin children, The company employee gave birth,

આ જુડવા બાળકોનો જન્મ 2021માં થયો હતો. મસ્ક અને શીવોને આ જુડવા બાળકોના નામમાં બદલવા માટે એક અરજી દાખલ કરી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ