નિર્ણય / હવેથી ટ્વિટર પર નકારાત્મકતા ફેલાવનારાઓની ખેર નહીં, નવી પોલિસીને લઈ એલન મસ્કનું મોટું એલાન

Elon Musk has announced a new Twitter policy

એલન મસ્ક જ્યારથી ટ્વિટરના નવા બોસ બન્યા છે, ત્યારથી તેમણે એક પછી એક ઘણા મોટા નિર્ણયો લીધા છે. તેમના નિર્ણયથી માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટરના કામકાજ પર પણ અસર પડી છે. ત્યારે હવે એલન મસ્કે નવી ટ્વિટર પોલિસી જાહેર કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ