અર્થતંત્ર / ઉદ્યોગોમાં મોખરે રહેતું ગુજરાત મંદીના ભરડામાં, આ આંકડો સીધો આપે છે સાબિતી

Electricity demand in India decreases dramatically amid economic slowdown

ભારતમાં ઉર્જાની જરૂરિયાતમાં ગયા વર્ષ કરતા 13.2%નો ધરખમ ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઘટાડો છેલ્લા 12 વર્ષમાં સૌથી મોટો છે. ગુજરાતમાં આ ઘટાડો દેશની સરેરાશથી પણ વધુ 18.8%ના ઘટાડા પર છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ