રાજનીતિ / આવતીકાલે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ચૂંટણી, 22 વર્ષ બાદ ગેર કોંગ્રેસી શોભાવશે ગાદી, કાર્યક્રમ થયો જાહેર

 Election of Congress president tomorrow,  program announced

આવતીકાલે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે અને પાર્ટીએ મતદાનનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ