પ્રચાર / રાજકીય ખાણી-પીણીનો દોર શરૂ, લઘુમતી સમાજનું વર્ચસ્વ ધરાવતા વોર્ડમાં ‘દાવત’નો ધમધમાટ

Election Campaing beginning with political meal in a minority community area

રાજકીય કાર્યકરોમાં ખાણી-પીણીનો દોર ચાલુ થયો છે. લઘુમતી સમાજનું વર્ચસ્વ ધરાવતા વોર્ડમાં ‘દાવત’નો ધમધમાટ શરૂ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ