આતંક / 10 શ્વાનોના ટોળાંએ હુમલો કરતાં વૃદ્ધા ICUમાં: હાથ, પગ, છાતીમાં બચકાં ભરતા ઈમરજન્સી ઓપરેશન કરવું પડ્યું

Elderly in ICU: Arms, legs, chest forced to undergo emergency surgery after pack of 10 dogs attack

વડોદરાના નિઝામપુરા નજીક નટરાજ સોસાયટીમાં રહેતા એક વૃદ્ધા ગત રોજ રાત્રે રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા.10 કૂતરાઓના ટોળાએ તેમની પર હુમલો કરી મને હાથ, પગ, છાતીના ભાગે બચકા ભરવા લાગ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ