આરોગ્ય / કઇ ધાતુના વાસણથી સ્વાસ્થ્ય ઉપર શું પ્રભાવ પડે છે?

Effects of different metal material vessels on our health

હેલ્ધી ડાયેટ માટે માત્ર સારુ અનાજ, તાજા ફળો  અને શાકભાજી પુરતા નથી. અનાજ કયા વાસણમાં રાંધવામાં અને પીરસવામાં આવી રહ્યુ છે તે પણ જરુરી છે. કયા વાસણમાં તેના ઉપયોગથી કેટલો ફાયદો અને નુકશાન થાય છે તે પણ જાણવું જોઇએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ