'અંતર' / ઓમિક્રોને ડરાવ્યા: લોકોનું વલણ બદલાયું, ફરવા જવા નજીકનાં સ્થળો પહેલી પસંદ

Effect of Omicron variant:Tourist: Chose to go to a nearby place

ઓમિક્રોન આવ્યા પહેલાં લોકો ટૂર પેકેજ ત્રણથી છ મહિના એડ્વાન્સમાં બુક કરાવતા હતાઃ હવે માત્ર 20 દિવસ પહેલાં જ પ્લાન કરે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ