ચિંતાજનક / શિક્ષણ સમાચાર: કોરોનાકાળ વચ્ચે 20,000 વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા શરૂ

Education News post-graduation exam start in Ahmedabad

અમદાવાદમાં કોરોનાકાળ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા શરૂ થઈ છે. ગુજરાત યુનિવર્સીટીમાં આજથી ઑફ્લાઇન પરીક્ષા શરુ થઇ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ