શિક્ષણ સમાચાર / ગુજરાતમાં કોરોનાકાળમાં ધોરણ 3થી 8ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા શરૂ

Education News exam in coronavirus

ગુજરાતમાં કોરોનાકાળની વચ્ચે આજથી પરીક્ષાઓની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ