ગુજરાત / શિક્ષણ વિભાગનો મોટો નિર્ણય, વિદ્યાસહાયક ભરતીમાં વિધવા બહેનોને મેરીટમાં 5 % લાભ અપાશે, વાઘાણીએ કર્યું ટ્વીટ

Education departments big decision, 5% benefit in merit to widow sisters in teaching assistant recruitment, Vaghani tweeted

આગામી વિધાસહાયક ભરતીમાં વિધવા બહેનો માટે સરકાર દ્વારા નિર્ણય લઇ મેરીટમાં 5 ટકા લાભ આપવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ