શિક્ષણ સમાચાર / અમદાવાદ સહિત 8 મહાપાલિકાઓમાં ધોરણ 12 સાયન્સની પ્રેકિટકલ એક્ઝામને લઈને શિક્ષણ વિભાગનો મોટો નિર્ણય

Education board 12 science practical exam exam cancle in gujarat

વધી રહેલા કોરોના સંક્રમણને લઈને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 12 સાયન્સની પ્રેકિટકલ એક્ઝામને લઈને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ