એક્શન / એકઝાટકે 8 IPS અધિકારીઓને EDએ સમન પાઠવતા અનેક તર્કવિતર્ક, જાણો શા માટે કરાઈ કાર્યવાહી

ED summons eight West Bengal IPS officers to New Delhi in coal smuggling case:

ઈડીએ કોલસા કૌભાંડમાં બંગાળના 8 IPS અધિકારીઓને આવતા અઠવાડિયે રુબરુમાં હાજર થવાનું કહેણ પાઠવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ