ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
EDએ FEOA કાયદા અનુસાર કોર્ટમાં જુનૈદ મેમણ, આસિફ મેમણ (ઇકબાલ મિર્ચીના સંતાનો) અને હરજા મેમણ (ઇકબાલની પત્ની)ને આર્થિક કૌભાંડી ભાગેડુ જાહેર કરવા અરજી કરી.  
EDએ FEOA કાયદા અનુસાર કોર્ટમાં જુનૈદ મેમણ, આસિફ મેમણ (ઇકબાલ મિર્ચીના સંતાનો) અને હરજા મેમણ (ઇકબાલની પત્ની)ને આર્થિક કૌભાંડી ભાગેડુ જાહેર કરવા અરજી કરી.  
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ