દિલ્હી / EACએ PM મોદીને યૂનિવર્સલ બેઝિક ઈનકમ-શહેરી રોજગાર ગેરંટી યોજના શરૂ કરવા ભલામણ કરી: રિપોર્ટમાં દાવો

ECONOMIC ADVISORY COUNCIL TO THE PRIME MINISTER SUGGEST GUARANTEED EMPLOYMENT PROGRAMME FOR THE URBAN UNEMPLOYED

પ્રધાનમંત્રીને આર્થિક સલાહ આપતી કમિટીએ આપેલ રિપોર્ટને લઈને દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે PMને બે પ્રમુખ ભલામણ કરવામાં આવી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ