ઉપાય / શું તમારો મુડ ખરાબ છે? તો આ ફુડ ટ્રાય કરો

Eat this food if your mood is bad

ઘણીવાર કોઇક કારણસર આપણો મુડ ખરાબ હોય છે. મુડ ખરાબ હોય ત્યારે વ્યક્તિ શુગર વાળી વસ્તુઓ કે જંકફુડ લેવાનું પસંદ કરે તેવું બની શકે છે. આ હેલ્ધી ઓપ્શન નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ