નોકરીની તક / OMG! કેન્ડી ખાઓ અને કરો રૂ.61 લાખની કમાણી: આ કંપની આપી રહી છે મજેદાર જોબ

eat candy and earn rs 61 lakhs yearly this company is looking for chief candy officer

જો તમને કહેવામાં આવે કે કેન્ડી ખાવા માટે તમને લાખો રૂપિયા મળશે તો તમે શું કરશો? કદાચ જ કોઈ એવુ હશે જે નોકરીની ના પાડશે. એક કંપની જે કેન્ડીનુ ઉત્પાદન કરે છે તેણે એક સારી નોકરી ઑફર કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ