ધરતીકંપ / લેહના અલ્ચીમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા, રિક્ટર સ્કેલ પર 4.6 તીવ્રતા માપવામાં આવી

earthquake tremors felt in lehs alchi measuring 4.6 on richter scale

લેહના અલ્ચીમાં સોમવારે સવારે 9.16 વાગે ભૂકંપનો ઝટકો અનુભવાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ