કુદરતી આફત / BIG NEWS : મોડી રાતે મોટા ભૂકંપથી ધ્રજી ઉઠ્યું ઉત્તર ભારત, 4 રાજ્યોમાં ઉગ્ર આંચકા આવતાં લોકોમાં નાસભાગ

Earthquake Tremors Felt In Delhi, Neighbouring Cities

મંગળવારે મોડી રાતે ભારતના 4 રાજ્યોમાં મોટો ભૂકંપ આવતાં લોકો ફફડી ઉઠ્યાં હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ