ધરતીકંપ / ભૂકંપથી ભારત સહિત છેક પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સુધી ધરા ધ્રુજી, 10થી વધુનાં મોત, 100થી વધારે ઘાયલ

Earthquake shakes Pakistan Afghanistan including India more than 10 dead more than 100 injured

ઉત્તર પશ્ચિમમાં ભૂકંપના કારણે ઓછામાં ઓછા 19 માટીના ઘર પડી ગયા. અધિકારીઓએ જણાન્યું કે, "અમે હજુ પણ નુકસાનના આંકડા ભેગા કરી રહ્યા છીએ."

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ