ભય / મહારાષ્ટ્રનું સતારા સવારે ભૂકંપથી ધ્રૂજી ઊઠ્યુંઃ લોકોમાં ભારે ગભરાટ

Earthquake Of 4.8 Magnitude Hits Maharashtra Satara District

મહારાષ્ટ્રના સતારામાં આજે સવારના ૭.૪૮ કલાકે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. રિકટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા ૪.૮ માપવામાં આવી હતી, જોકે ભૂકંપના કારણે કોઇ પણ પ્રકારના નુકસાન કે ખુવારી થયાના સમાચાર નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ