આડઅસર / સાવધાન! ઈયરફોનનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે મોટી ચેતવણી! આટલા કલાકનો સતત ઉપયોગ પડી શકે છે મોંઘો

earphones and headphones side effects know which of the two is less harmful

કોરોનાકાળમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે ટેકનોલોજી પર નિર્ભર થઇ ગયા છે. ઝૂમ મીટીંગથી લઇને મેડિટેશન સુધી મોટાભાગનો સમય આપણા કાનમાં ઈયર ફોન અથવા હેડફોન રહે છે. ખાસ કરીને યુવાનો હેડફોનનો કલાકો સુધી ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઈયર ફોન અથવા હેડ ફોનનો વધારે ઉપયોગ કરવાથી તમારા આરોગ્યને નુકસાન થઇ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ